Brøndby vs Salzburg Video Highlight ngày 26/08

Brøndby

1-2

Salzburg

X
X
X