China PR vs Japan Video Highlight ngày 07/09

China PR

0-1

Japan

X
X
X